Pre 5. ročník ZŠ

Nový pomocník z matematiky 5 (1.zošit- pracovná učebnica)

Iveta Kohanová – Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

V tejto časti Nového pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete:

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000;
Základné pravidlá rysovania;
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000;
Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kružnice;
Čísla väčšie ako 10 000.

Dodacia doba: 3-14 dní

Počet strán: 80
Väzba: brožovaná
Rozmer: 297mm x 210mm
Hmotnosť: 0g
Jazyk: SK Slovenský jazyk
ISBN: 978-80-8120-432-6
Rok vydania: 2016
Katalógové číslo: 9788081204326

Objednajte si tovar spolu nad 50,00 € a poštovné máte zadarmo!5.10 

Dostupné

Popis

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

V tejto časti Nového pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete:

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000;
Základné pravidlá rysovania;
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000;
Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kružnice;
Čísla väčšie ako 10 000.