metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl

Čitateľ v druhom ročníku – Metodické poznámky

Alžbeta Hirková – Vydavateľ: KPMD s.r.o.

Čitateľ v druhom ročníku – Metodika – sú metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom pre 2. ročník ZŠ, ktoré vychádzajú z požiadaviek ŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 primárne vzdelávanie a je odporúčaná MŠVVaŠ SR.

Čítanie je jednou z najbežnejších činností, je veľmi dôležité pre naše vzdelávanie. Čítaním sa obohacujeme, získavame nové poznatky a je nevyhnutné pre písomnú komunikáciu. Považuje sa za základ vzdelania – gramotnosti. Zvládnutie techniky čítania je nevyhnutným predpokladom učenia a zároveň podmienkou úspešnosti. Uplatňuje sa v bežnom živote, v škole na každom vzdelávacom predmete…jednoducho všade. Čítanie je prostriedkom celoživotného vzdelávania, je formou ušľachtilej zábavy, poskytuje emocionálne, estetické zážitky, rozvíja osobnosť, postoje i správanie sa čítajúceho.

Čitateľ v druhom ročníku je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Účel a efekt pracovného zošita spočíva v práci žiakov, ktorým približuje čítankový text, a žiak tak mohol vniknúť do segmentov textu za predpokladu súbežného používania učebnice. Žiak tak ľahšie postrehne estetické, emocionálne, etické a myšlienkové posolstvo textu v celej komplexnosti, preto sa k nemu opakovane vracia. Po prvom prečítaní dostáva žiak úlohy zamerané na hlbšie preniknutie do textu.

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh, ktoré posilňujú aktivitu žiakov pri práci s textom a rozvíjajú jeho schopnosti porozumenia textu. Úlohy sú zostavené tak, aby mohli žiaci pracovať samostatne už od začiatku, i vo dvojiciach, i také, kde budú potrebovať pomoc vyučujúceho, aby sa vyhli nesprávnemu riešeniu. Postupne sa budú zdokonaľovať, až sa naučia pracovať samostatne a svoje riešenia si budú overovať v čítankovom texte. Pomoc dospelého pre menej rozvinutých čitateľov spočíva v zameraní pozornosti svojho zverenca na text, alebo na konkrétnu časť textu, v ktorej je odpoveď, prípadne riešenie úlohy.

Dizajn pracovného zošita je veľmi atraktívny, farebný a obohatený o obrázky, tak aby žiakov zaujal. Zošit je obsahovo rozvrhnutý podľa tematických celkov čítanky.

Dodacia doba: 3-14 dní

Počet strán: 48
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210mm x 149mm
Hmotnosť: 60g
Jazyk: SK Slovenský jazyk
ISBN: 978-80-970449-1-6
Rok vydania: 2010
Katalógové číslo: 9788097044916

Objednajte si tovar spolu nad 50,00 € a poštovné máte zadarmo!2.00 

Dostupné

Katalógové číslo: 9788097044916 Kategórie: ,

Popis

Čitateľ v druhom ročníku – Metodika – sú metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom pre 2. ročník ZŠ, ktoré vychádzajú z požiadaviek ŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 primárne vzdelávanie a je odporúčaná MŠVVaŠ SR.

Čítanie je jednou z najbežnejších činností, je veľmi dôležité pre naše vzdelávanie. Čítaním sa obohacujeme, získavame nové poznatky a je nevyhnutné pre písomnú komunikáciu. Považuje sa za základ vzdelania – gramotnosti. Zvládnutie techniky čítania je nevyhnutným predpokladom učenia a zároveň podmienkou úspešnosti. Uplatňuje sa v bežnom živote, v škole na každom vzdelávacom predmete…jednoducho všade. Čítanie je prostriedkom celoživotného vzdelávania, je formou ušľachtilej zábavy, poskytuje emocionálne, estetické zážitky, rozvíja osobnosť, postoje i správanie sa čítajúceho.

Čitateľ v druhom ročníku je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Účel a efekt pracovného zošita spočíva v práci žiakov, ktorým približuje čítankový text, a žiak tak mohol vniknúť do segmentov textu za predpokladu súbežného používania učebnice. Žiak tak ľahšie postrehne estetické, emocionálne, etické a myšlienkové posolstvo textu v celej komplexnosti, preto sa k nemu opakovane vracia. Po prvom prečítaní dostáva žiak úlohy zamerané na hlbšie preniknutie do textu.

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh, ktoré posilňujú aktivitu žiakov pri práci s textom a rozvíjajú jeho schopnosti porozumenia textu. Úlohy sú zostavené tak, aby mohli žiaci pracovať samostatne už od začiatku, i vo dvojiciach, i také, kde budú potrebovať pomoc vyučujúceho, aby sa vyhli nesprávnemu riešeniu. Postupne sa budú zdokonaľovať, až sa naučia pracovať samostatne a svoje riešenia si budú overovať v čítankovom texte. Pomoc dospelého pre menej rozvinutých čitateľov spočíva v zameraní pozornosti svojho zverenca na text, alebo na konkrétnu časť textu, v ktorej je odpoveď, prípadne riešenie úlohy.

Dizajn pracovného zošita je veľmi atraktívny, farebný a obohatený o obrázky, tak aby žiakov zaujal. Zošit je obsahovo rozvrhnutý podľa tematických celkov čítanky.