Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany

Vladimír Mózer – Vydavateľ: EUROSTAV, s.r.o.

OBSAH
Predhovor
Úvod

1 Všeobecne k aktívnym a pasívnym systémom požiarnej ochrany

1.1 Rozdelenie a stručná charakteristika systémov požiarnej ochrany

1.2 Postavenie systémov požiarnej ochrany v SR

1.3 Stručný prehľad relevantných právnych predpisov a technických noriem v SR

1.4 Proces návrhu, inštalácie, prevádzky, kontroly a údržby systémov požiarnej ochrany

1.5 Návrh požiarnej stratégie s využitím aktívnych a pasívnych systémov požiarnej ochrany

2 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru

2.1 Účel a spôsob fungovania elektrickej požiarnej signalizácie

2.2 Komponenty elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru

2.2.1 Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie

2.2.2 Napájanie elektrickej požiarnej signalizácie

2.2.3 Požiarne hlásiče

2.2.4 Zariadenia vstupu/výstupu

2.2.5 Signalizačné zariadenia

2.2.6 Indikačné, ovládacie a ďalšie komponenty

2.2.7 Hlasová signalizácia požiaru

2.3 Systémy EPS a HSP, ich navrhovanie, údržba a kontrola

2.3.1 Systémy elektrickej požiarnej signalizácie

2.3.2 Systémy hlasovej signalizácie požiaru

2.3.3 Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru

2.3.4 Predchádzanie planým poplachom

2.3.5 Kontrola a údržba elektrickej požiarnej signalizácie

3 Všeobecne o stabilných hasiacich zariadeniach

3.1 Stabilné hasiace zariadenia v systéme riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb

3.2 Požiadavky na vybavovanie stavieb SHZ

3.3 Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia

3.4 Signalizácia činnosti a zásobovanie elektrickou energiou

3.5 Úloha špecialistu požiarnej ochrany pri navrhovaní SHZ

4 Vodné stabilné hasiace zariadenia

4.1 Základné rozdelenie a popis činnosti vodných SHZ

4.2 Sprinklerové stabilné hasiace zariadenia

4.2.1 Rozdelenie sústav sprinklerových stabilných hasiacich zariadení

4.2.2 Súčasti sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia

4.2.3 Navrhovanie sprinklerových stabilných hasiacich zariadení

4.2.4 Prevádzka, kontrola a údržba sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia

4.3 Rozstrekovacie stabilné hasiace zariadenia

4.3.1 Zostavy rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.2 Spúšťanie rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.3 Súčasti rozstrekovacieho stabilného hasiaceho zariadenia

4.3.4 Navrhovanie rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.5 Prevádzka, kontrola a údržba rozstrekovacieho stabilného hasiaceho zariadenia

4.4 Stabilné hasiace zariadenia na vodnú hmlu

5 Plynové stabilné hasiace zariadenia

5.1 Základné rozdelenie hasiacich plynov

5.2 Návrh a použitie plynových SHZ

5.2.1 Špecifiká návrhu a použitia plynového SHZ pre CO2

5.2.2 Špecifiká návrhu a použitia plynového SHZ pre ostatné hasiace plyny

6 Ďalšie druhy stabilných hasiacich zariadení

6.1 Penové stabilné hasiace zariadenia

6.1.1 Hasiaca pena a jej využitie

6.1.2 Penové SHZ na ťažkú a strednú penu

6.1.3 Penové SHZ na ľahkú penu

6.1.4 Spustenie a prevádzka penových SHZ

6.2 Práškové stabilné hasiace zariadenia

6.3 Stabilné hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól

7 Polostabilné hasiace zariadenia

8 Požiarne vetranie a riadenie dymu

8.1 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia

8.1.1 Riadenie dymu

8.1.2 Navrhovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia

8.2 Požiarne vetranie parkovacích garáží

8.3 Požiarne vetranie únikových a zásahových ciest

8.3.1 Požiadavky na požiarne vetranie únikových a zásahových ciest v SR

8.3.2 Požiadavky na pretlakové požiarne vetranie únikových a zásahových ciest podľa STN EN 12101-6

8.4 Súčasti a komponenty systémov požiarneho vetrania a riadenia dymu

8.4.1 Klapky (ventilátory) na prirodzené odvetranie

8.4.2 Odsávacie a impulzné ventilátory na nútené odvetranie

8.4.3 Ventilátory na vytváranie pretlaku a kontrolné zariadenia

8.4.4 Potrubie na odvod tepla a splodín horenia

8.4.5 Dymové klapky

8.4.6 Ovládacie panely

8.4.7 Zariadenia na dodávku energie

8.4.8 Dymové zábrany a usmerňovače

8.5 Prevádzka, kontrola a údržba systémov a zariadení požiarneho vetrania

9 Núdzové osvetlenie

9.1 Núdzové únikové osvetlenie

9.1.1 Osvetlenie na zdôraznenie dôležitých miest a bezpečnostných značiek

9.1.2 Osvetlenie únikových ciest

9.1.3 Protipanikové osvetlenie

9.1.4 Osvetlenie rizikových priestorov

9.2 Systémy a súčasti núdzového osvetlenia

9.2.1 Svietidlá pre núdzové osvetlenie

9.2.2 Bezpečnostné značky

9.2.3 Napájacie zdroje

9.3 Kontrola núdzového osvetlenia

10 Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

11 Požiarne uzávery a dvere na únikových cestách

11.1 Požiarna odolnosť požiarnych uzáverov

11.2 Požiarne dvere

11.3 Požiarne okná

11.4 Požiarne rolety, vráta a oddeľujúce konštrukcie iného vyhotovenia

11.5 Dopravníkové uzávery

11.6 Zatváracie zariadenia a koordinátory zatvárania požiarnych uzáverov

11.6.1 Zatváracie zariadenia a koordinátory zatvárania požiarnych dverí

11.7 Dvere na únikových cestách

11.8 Kontrola požiarnych uzáverov

12 Ochrana vzduchotechnických inštalácií

12.1 Požiadavky na ochranu vzduchotechnických inštalácií v zmysle predpisov PBS

12.2 Spôsoby požiarnej ochrany vzduchotechnických inštalácií

12.2.1 Ochrana vzduchotechnických inštalácií s využitím požiarnych klapiek

12.2.2 Ochrana vzduchotechnických inštalácií s využitím chráneného potrubia

12.2.3 Ochrana vzduchotechnických rozvodov s využitím ochrany potrubia požiarne odolnou konštrukciou

12.3 Komponenty pre požiarnu ochranu vzduchotechnických inštalácií

12.3.1 Chránené potrubia

12.3.2 Požiarne klapky

13 Hasiace prístroje

13.1 Triedy požiarov a hasiace látky

13.1.1 Triedy požiarov podľa STN EN 2

13.1.2 Hasiace látky a ich vhodnosť

13.2 Prenosné hasiace prístroje

13.2.1 Účinnosť hasenia a skúšanie prenosných hasiacich prístrojov

13.3 Pojazdné hasiace prístroje

13.4 Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

13.5 Kontrola a údržba hasiacich prístrojov

14 Systémy požiarnej ochrany v požiarnom inžinierstve

14.1 Princíp využitia systémov požiarnej ochrany v požiarnom inžinierstve

14.2 Systémy požiarnej ochrany a počítačové modelovanie požiarov

Literatúra

Dodacia doba: 3-14 dní

Počet strán: 210
Väzba: brožovaná
Rozmer: 297mm x 210mm
Hmotnosť: 809g
Jazyk: SK Slovenský jazyk
ISBN: 978-80-89228-59-1
Rok vydania: 2018
Katalógové číslo: 9788089228591

Objednajte si tovar spolu nad 50,00 € a poštovné máte zadarmo!

30.80 

Na sklade

Katalógové číslo: 9788089228591 Kategórie: , Značky: , ,

Popis

OBSAH
Predhovor
Úvod

1 Všeobecne k aktívnym a pasívnym systémom požiarnej ochrany

1.1 Rozdelenie a stručná charakteristika systémov požiarnej ochrany

1.2 Postavenie systémov požiarnej ochrany v SR

1.3 Stručný prehľad relevantných právnych predpisov a technických noriem v SR

1.4 Proces návrhu, inštalácie, prevádzky, kontroly a údržby systémov požiarnej ochrany

1.5 Návrh požiarnej stratégie s využitím aktívnych a pasívnych systémov požiarnej ochrany

2 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru

2.1 Účel a spôsob fungovania elektrickej požiarnej signalizácie

2.2 Komponenty elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru

2.2.1 Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie

2.2.2 Napájanie elektrickej požiarnej signalizácie

2.2.3 Požiarne hlásiče

2.2.4 Zariadenia vstupu/výstupu

2.2.5 Signalizačné zariadenia

2.2.6 Indikačné, ovládacie a ďalšie komponenty

2.2.7 Hlasová signalizácia požiaru

2.3 Systémy EPS a HSP, ich navrhovanie, údržba a kontrola

2.3.1 Systémy elektrickej požiarnej signalizácie

2.3.2 Systémy hlasovej signalizácie požiaru

2.3.3 Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru

2.3.4 Predchádzanie planým poplachom

2.3.5 Kontrola a údržba elektrickej požiarnej signalizácie

3 Všeobecne o stabilných hasiacich zariadeniach

3.1 Stabilné hasiace zariadenia v systéme riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb

3.2 Požiadavky na vybavovanie stavieb SHZ

3.3 Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia

3.4 Signalizácia činnosti a zásobovanie elektrickou energiou

3.5 Úloha špecialistu požiarnej ochrany pri navrhovaní SHZ

4 Vodné stabilné hasiace zariadenia

4.1 Základné rozdelenie a popis činnosti vodných SHZ

4.2 Sprinklerové stabilné hasiace zariadenia

4.2.1 Rozdelenie sústav sprinklerových stabilných hasiacich zariadení

4.2.2 Súčasti sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia

4.2.3 Navrhovanie sprinklerových stabilných hasiacich zariadení

4.2.4 Prevádzka, kontrola a údržba sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia

4.3 Rozstrekovacie stabilné hasiace zariadenia

4.3.1 Zostavy rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.2 Spúšťanie rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.3 Súčasti rozstrekovacieho stabilného hasiaceho zariadenia

4.3.4 Navrhovanie rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.5 Prevádzka, kontrola a údržba rozstrekovacieho stabilného hasiaceho zariadenia

4.4 Stabilné hasiace zariadenia na vodnú hmlu

5 Plynové stabilné hasiace zariadenia

5.1 Základné rozdelenie hasiacich plynov

5.2 Návrh a použitie plynových SHZ

5.2.1 Špecifiká návrhu a použitia plynového SHZ pre CO2

5.2.2 Špecifiká návrhu a použitia plynového SHZ pre ostatné hasiace plyny

6 Ďalšie druhy stabilných hasiacich zariadení

6.1 Penové stabilné hasiace zariadenia

6.1.1 Hasiaca pena a jej využitie

6.1.2 Penové SHZ na ťažkú a strednú penu

6.1.3 Penové SHZ na ľahkú penu

6.1.4 Spustenie a prevádzka penových SHZ

6.2 Práškové stabilné hasiace zariadenia

6.3 Stabilné hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól

7 Polostabilné hasiace zariadenia

8 Požiarne vetranie a riadenie dymu

8.1 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia

8.1.1 Riadenie dymu

8.1.2 Navrhovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia

8.2 Požiarne vetranie parkovacích garáží

8.3 Požiarne vetranie únikových a zásahových ciest

8.3.1 Požiadavky na požiarne vetranie únikových a zásahových ciest v SR

8.3.2 Požiadavky na pretlakové požiarne vetranie únikových a zásahových ciest podľa STN EN 12101-6

8.4 Súčasti a komponenty systémov požiarneho vetrania a riadenia dymu

8.4.1 Klapky (ventilátory) na prirodzené odvetranie

8.4.2 Odsávacie a impulzné ventilátory na nútené odvetranie

8.4.3 Ventilátory na vytváranie pretlaku a kontrolné zariadenia

8.4.4 Potrubie na odvod tepla a splodín horenia

8.4.5 Dymové klapky

8.4.6 Ovládacie panely

8.4.7 Zariadenia na dodávku energie

8.4.8 Dymové zábrany a usmerňovače

8.5 Prevádzka, kontrola a údržba systémov a zariadení požiarneho vetrania

9 Núdzové osvetlenie

9.1 Núdzové únikové osvetlenie

9.1.1 Osvetlenie na zdôraznenie dôležitých miest a bezpečnostných značiek

9.1.2 Osvetlenie únikových ciest

9.1.3 Protipanikové osvetlenie

9.1.4 Osvetlenie rizikových priestorov

9.2 Systémy a súčasti núdzového osvetlenia

9.2.1 Svietidlá pre núdzové osvetlenie

9.2.2 Bezpečnostné značky

9.2.3 Napájacie zdroje

9.3 Kontrola núdzového osvetlenia

10 Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

11 Požiarne uzávery a dvere na únikových cestách

11.1 Požiarna odolnosť požiarnych uzáverov

11.2 Požiarne dvere

11.3 Požiarne okná

11.4 Požiarne rolety, vráta a oddeľujúce konštrukcie iného vyhotovenia

11.5 Dopravníkové uzávery

11.6 Zatváracie zariadenia a koordinátory zatvárania požiarnych uzáverov

11.6.1 Zatváracie zariadenia a koordinátory zatvárania požiarnych dverí

11.7 Dvere na únikových cestách

11.8 Kontrola požiarnych uzáverov

12 Ochrana vzduchotechnických inštalácií

12.1 Požiadavky na ochranu vzduchotechnických inštalácií v zmysle predpisov PBS

12.2 Spôsoby požiarnej ochrany vzduchotechnických inštalácií

12.2.1 Ochrana vzduchotechnických inštalácií s využitím požiarnych klapiek

12.2.2 Ochrana vzduchotechnických inštalácií s využitím chráneného potrubia

12.2.3 Ochrana vzduchotechnických rozvodov s využitím ochrany potrubia požiarne odolnou konštrukciou

12.3 Komponenty pre požiarnu ochranu vzduchotechnických inštalácií

12.3.1 Chránené potrubia

12.3.2 Požiarne klapky

13 Hasiace prístroje

13.1 Triedy požiarov a hasiace látky

13.1.1 Triedy požiarov podľa STN EN 2

13.1.2 Hasiace látky a ich vhodnosť

13.2 Prenosné hasiace prístroje

13.2.1 Účinnosť hasenia a skúšanie prenosných hasiacich prístrojov

13.3 Pojazdné hasiace prístroje

13.4 Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

13.5 Kontrola a údržba hasiacich prístrojov

14 Systémy požiarnej ochrany v požiarnom inžinierstve

14.1 Princíp využitia systémov požiarnej ochrany v požiarnom inžinierstve

14.2 Systémy požiarnej ochrany a počítačové modelovanie požiarov

Literatúra