Výchova rodičů

Člověk budoucnosti 3

S.N. Lazarev – Vydavateľ: Amaratime

Nasˇe pocity v dane´m okamzˇiku vytva´rˇeji´ to, cˇemu rˇi´ka´me zdravi´ a osud. Podstatny´ vliv ma´ na nasˇe pocity drˇi´veˇjsˇi´ zkusˇenost. Meˇni´me-li svu°j vztah k minulosti, mu°zˇeme zmeˇnit soucˇasnost i budoucnost.

Ve sve´ snaze pomoci lidem S.N.Lazarev vycha´zi´ ze zkusˇenosti z posledni´ch dvaceti let vy´zkumu°. Knihu Vy´chova rodicˇu° pojal jako prˇi´rucˇku s jasny´mi doporucˇeni´mi.

Pokud cˇloveˇk necha´pe za´kladni´ pravdy, potom jake´koliv ritua´ly, prˇi´stupy cˇi techniky ho mohou pouze odla´kat od spra´vne´ho cha´pa´ni´ sveˇta. A na to, zˇe je pra´veˇ tedˇ, v tomto okamzˇiku, trˇeba se zacˇi´t meˇnit, zˇe je trˇeba se naucˇit milovat a vni´mat vu°li Stvorˇitele ve vsˇem, co se kolem odehra´va´, mnozi´ zapomi´naji´. Jakmile se vsˇak budouc- nost pro na´s sta´va´ du°lezˇiteˇjsˇi´ nezˇ prˇi´tomnost, la´ska odcha´zi´. Tehdy se hrouti´ jak prˇi´tomnost, tak i budoucnost, cˇloveˇku pak nezby´va´, nezˇ se pokusit oprˇi´t o la´sku.

Dodacia doba: 3-14 dní

Počet strán: 232
Väzba: brožovaná
Rozmer: 205mm x 130mm
Hmotnosť: 310g
Jazyk: CZ Český jazyk
ISBN: 978-80-906389-2-1
Rok vydania: 2016
Katalógové číslo: 9788090638921

Objednajte si tovar spolu nad 50,00 € a poštovné máte zadarmo!12.64 

Dostupné

Katalógové číslo: 9788090638921 Kategórie: ,

Popis

Nasˇe pocity v dane´m okamzˇiku vytva´rˇeji´ to, cˇemu rˇi´ka´me zdravi´ a osud. Podstatny´ vliv ma´ na nasˇe pocity drˇi´veˇjsˇi´ zkusˇenost. Meˇni´me-li svu°j vztah k minulosti, mu°zˇeme zmeˇnit soucˇasnost i budoucnost.

Ve sve´ snaze pomoci lidem S.N.Lazarev vycha´zi´ ze zkusˇenosti z posledni´ch dvaceti let vy´zkumu°. Knihu Vy´chova rodicˇu° pojal jako prˇi´rucˇku s jasny´mi doporucˇeni´mi.

Pokud cˇloveˇk necha´pe za´kladni´ pravdy, potom jake´koliv ritua´ly, prˇi´stupy cˇi techniky ho mohou pouze odla´kat od spra´vne´ho cha´pa´ni´ sveˇta. A na to, zˇe je pra´veˇ tedˇ, v tomto okamzˇiku, trˇeba se zacˇi´t meˇnit, zˇe je trˇeba se naucˇit milovat a vni´mat vu°li Stvorˇitele ve vsˇem, co se kolem odehra´va´, mnozi´ zapomi´naji´. Jakmile se vsˇak budouc- nost pro na´s sta´va´ du°lezˇiteˇjsˇi´ nezˇ prˇi´tomnost, la´ska odcha´zi´. Tehdy se hrouti´ jak prˇi´tomnost, tak i budoucnost, cˇloveˇku pak nezby´va´, nezˇ se pokusit oprˇi´t o la´sku.