Autoimunita a autoimunitné choroby

Milan Buc – Vydavateľ: VEDA vydavatelstvo

V ostatných desaťročiach patogenéza mnohých chorôb doznala svojho spresnenia a viaceré choroby sa z pôvodných „idiopatických“ stali autoimunitné. Vznikla tak oblasť, ktorej bolo tiež treba venovať pozornosť a poznatky o autoimunite sprostredkovať širokej odbornej verejnosti. Tento cieľ si kládla monografia Autoimunita a autoimunitné choroby, ktorá vyšla r. 2005. Vývoj sa však nezastavil, pribudli nové poznatky, ktoré spresnili alebo aj úplne zmenili pohľad na patogenézu autoimunitných chorôb, doplnili ich genetickú determináciu a predovšetkým v praxi sa v značnej miere presadila imunoterapia. Všetky tieto faktory prinútili autora, aby vydal druhé vydanie tejto monografie. Nešlo však len o púhe doplnenie kapitol o nové údaje, ale pretože pokrok v poznaní za tých ostatných 11 rokov v prvého vydania knihy postúpil tak ďaleko, bolo treba jednotlivé kapitoly úplne prepracovať. Značne sa rozšírili poznatky aj o biologickej liečbe, čo sa odrazilo vo väčšom rozsahu tejto kapitoly a doplnení o úplne nové imunoterapeutické postupy. Ako novú kapitolu autor pridal stať o autozápalových chorobách, jednak pre jej odlíšenie od autoimunitných chorôb a jednak pre ich zvládanie imunonoterapeutikami. Cieľom predkladanej knihy bolo opísať súčasný stav poznatkov o procesoch autoimunity a poukázať na imunopatogenetické mechanizmy tých chorôb, pri ktorých sa podieľajú na ich vzniku a rozvoji. Tomuto cieľu knihy zodpovedá aj jej štruktúra; najprv sa rozoberajú všeobecné princípy autoimunitných procesov, ich genetická podmienenosť a liečba, potom sa prechádza už na jednotlivé choroby.

Dnes poznáme okolo 80 rôznych autoimunitných chorôb. V monografii sa nerozoberajú všetky, autor vybral iba tie, ktoré sú pre postihnutie daného orgánu či tkaniva najcharakteristickejšie a kde poznatky o imunopatologických procesoch už tak pokročili, že mu umožnili podať pomerne ucelený pohľad na celý problém. Prirodzene nie všetci sú imunológovia, a práve preto týmto čitateľom, príp. čitateľom, ktorí si potrebujú vedomosti zo základnej imunológie občerstviť, je určená prvá kapitola, „imunológia v kocke“. Zrozumiteľnosť preberanej tematiky napomáhajú aj početné obrázky a tabuľky. Porozumeniu určitým termínom napomáha aj malý slovník, ktorý čitateľovi umožní v danej oblasti rýchlo sa zorientovať, a to bez vyhľadávania príslušného údaju v texte. Orientácii v knihe prispieva aj pomerne podrobný register. Predkladaná kniha je určená predovšetkým lekárom jednotlivých medicínskych odborov, pri ich snahe pochopiť zložité procesy patogenézy chorôb, ktoré musia pri starostlivosti o svojich pacientov poznať a brať do úvahy, aby ich vedeli cielene terapeuticky ovplyvniť. Ďalej je určená vedeckým a odborným pracovníkom ako pomoc pri ich výskumnej či laboratórno-diagnostickej praxi a napokon aj poslucháčom lekárskych, farmaceutických a iných fakúlt, či už pri príprave na skúšku zo samotnej imunológie alebo na doplnenie si celkového obrazu o danej chorobe pri štúdiu iných predmetov.

S kúpou knihy získate aj prístup k online verzii publikácie.

2. prepracované vydanie

Dodacia doba: 3-14 dní

Počet strán: 668
Väzba: brožovaná
Rozmer: 240mm x 170mm
Hmotnosť: 990g
Jazyk: SK Slovenský jazyk
ISBN: 978-80-224-1511-8
Rok vydania: 2016
Katalógové číslo: 9788022415118

Objednajte si tovar spolu nad 50,00 € a poštovné máte zadarmo!

26.00 

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 9788022415118 Kategórie: , Značky: ,

Popis

V ostatných desaťročiach patogenéza mnohých chorôb doznala svojho spresnenia a viaceré choroby sa z pôvodných „idiopatických“ stali autoimunitné. Vznikla tak oblasť, ktorej bolo tiež treba venovať pozornosť a poznatky o autoimunite sprostredkovať širokej odbornej verejnosti. Tento cieľ si kládla monografia Autoimunita a autoimunitné choroby, ktorá vyšla r. 2005. Vývoj sa však nezastavil, pribudli nové poznatky, ktoré spresnili alebo aj úplne zmenili pohľad na patogenézu autoimunitných chorôb, doplnili ich genetickú determináciu a predovšetkým v praxi sa v značnej miere presadila imunoterapia. Všetky tieto faktory prinútili autora, aby vydal druhé vydanie tejto monografie. Nešlo však len o púhe doplnenie kapitol o nové údaje, ale pretože pokrok v poznaní za tých ostatných 11 rokov v prvého vydania knihy postúpil tak ďaleko, bolo treba jednotlivé kapitoly úplne prepracovať. Značne sa rozšírili poznatky aj o biologickej liečbe, čo sa odrazilo vo väčšom rozsahu tejto kapitoly a doplnení o úplne nové imunoterapeutické postupy. Ako novú kapitolu autor pridal stať o autozápalových chorobách, jednak pre jej odlíšenie od autoimunitných chorôb a jednak pre ich zvládanie imunonoterapeutikami. Cieľom predkladanej knihy bolo opísať súčasný stav poznatkov o procesoch autoimunity a poukázať na imunopatogenetické mechanizmy tých chorôb, pri ktorých sa podieľajú na ich vzniku a rozvoji. Tomuto cieľu knihy zodpovedá aj jej štruktúra; najprv sa rozoberajú všeobecné princípy autoimunitných procesov, ich genetická podmienenosť a liečba, potom sa prechádza už na jednotlivé choroby.

Dnes poznáme okolo 80 rôznych autoimunitných chorôb. V monografii sa nerozoberajú všetky, autor vybral iba tie, ktoré sú pre postihnutie daného orgánu či tkaniva najcharakteristickejšie a kde poznatky o imunopatologických procesoch už tak pokročili, že mu umožnili podať pomerne ucelený pohľad na celý problém. Prirodzene nie všetci sú imunológovia, a práve preto týmto čitateľom, príp. čitateľom, ktorí si potrebujú vedomosti zo základnej imunológie občerstviť, je určená prvá kapitola, „imunológia v kocke“. Zrozumiteľnosť preberanej tematiky napomáhajú aj početné obrázky a tabuľky. Porozumeniu určitým termínom napomáha aj malý slovník, ktorý čitateľovi umožní v danej oblasti rýchlo sa zorientovať, a to bez vyhľadávania príslušného údaju v texte. Orientácii v knihe prispieva aj pomerne podrobný register. Predkladaná kniha je určená predovšetkým lekárom jednotlivých medicínskych odborov, pri ich snahe pochopiť zložité procesy patogenézy chorôb, ktoré musia pri starostlivosti o svojich pacientov poznať a brať do úvahy, aby ich vedeli cielene terapeuticky ovplyvniť. Ďalej je určená vedeckým a odborným pracovníkom ako pomoc pri ich výskumnej či laboratórno-diagnostickej praxi a napokon aj poslucháčom lekárskych, farmaceutických a iných fakúlt, či už pri príprave na skúšku zo samotnej imunológie alebo na doplnenie si celkového obrazu o danej chorobe pri štúdiu iných predmetov.

S kúpou knihy získate aj prístup k online verzii publikácie.

2. prepracované vydanie