Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy

Martin Hudák – Vydavateľ: Raabe SK

Brožúra s podtitulom „Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy“ identifikuje situácie a problémy, ktoré súvisia s poškodzovaním dobrého mena školy a pedagógov, či už zo strany rodičov alebo žiakov. Prináša praktické rady, ako sa v týchto situáciách brániť a ako im predchádzať.

Publikácia sa snaží priblížiť čitateľom tie najdôležitejšie a najpoužívanejšie možnosti relevantnej právnej ochrany pri poškodení dobrého mena učiteľa alebo školy, a vysvetliť predpoklady a osobitosti využitia jednotlivých konkrétnych možností právnej ochrany.

OBSAH
Úvod
1. Učiteľ a jeho osobnosť
1.1 Primerané posúdenie reality
1.2 Snaha po sebapoznaní
1.3 Tvorivosť a iniciatíva učiteľa
1.4 Schopnosť vytvárať pozitívne citové väzby
1.5 Morálne nároky na osobnosť učiteľa
1.6 Odolnosť proti záťaži
1.7 Zmysel pre humor a zodpovednosť
1.8 Schopnosť optimálnej komunikácie
2. Status učiteľa
3. Aktuálne problémy učiteľov v Slovenskej republike
3.1 Profesijné kompetencie učiteľa
3.2 Časté legislatívne zmeny
3.3 Medzinárodné dokumenty
3.4 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.5 Spolupráca rodiny a školy
3.6 Nárast interpersonálnych problémov v školách
3.7 Nedisciplinované správanie žiakov
4. Ochrana osobnosti fyzickej osoby, ochrana názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby
4.1 Vznik a charakter ochrany osobnosti fyzickej osoby
4.2 Vznik a charakter ochrany názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby
4.3 Neoprávnené zásahy do osobnosti fyzickej osoby, do názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby
5. Učiteľ
5.1 Ochrana osobnosti učiteľa
5.2 Neoprávnené zásahy do dobrého mena učiteľa
6. Škola
6.1 Škola, názov školy a dobrá povesť školy
6.2 Neoprávnené zásahy do názvu školy alebo do dobrej povesti školy
7. Právna ochrana pri neoprávnených zásahoch do dobrého mena učiteľa, do názvu alebo dobrej povesti školy
7.1 Ochrana podľa Občianskeho zákonníka
7.2 Ochrana podľa Obchodného zákonníka
7.2.1 Neoprávnené užívanie obchodného mena
7.2.2 Nekalá súťaž
7.3 Ochrana podľa Tlačového zákona
7.3.1 Právo na opravu
7.3.2 Právo na odpoveď
7.3.3 Právo na dodatočné oznámenie
7.4 Ochrana podľa Zákona o vysielaní
7.4.1 Právo na opravu
7.5 Ochrana podľa Zákona o priestupkoch
7.6 Ochrana podľa Trestného zákona
7.7 Dokazovanie v sporoch
7.8 Mimosúdna ochrana
7.9 Náklady na právnu ochranu

Dodacia doba: 3-14 dní

Počet strán: 98
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210mm x 149mm
Hmotnosť: 150g
Jazyk: SK Slovenský jazyk
ISBN: 978-80-8140-169-5
Rok vydania: 2014
Katalógové číslo: 9788081401695

Objednajte si tovar spolu nad 50,00 € a poštovné máte zadarmo!26.00 

Dostupné

Katalógové číslo: 9788081401695 Kategórie: , ,

Popis

Brožúra s podtitulom „Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy“ identifikuje situácie a problémy, ktoré súvisia s poškodzovaním dobrého mena školy a pedagógov, či už zo strany rodičov alebo žiakov. Prináša praktické rady, ako sa v týchto situáciách brániť a ako im predchádzať.

Publikácia sa snaží priblížiť čitateľom tie najdôležitejšie a najpoužívanejšie možnosti relevantnej právnej ochrany pri poškodení dobrého mena učiteľa alebo školy, a vysvetliť predpoklady a osobitosti využitia jednotlivých konkrétnych možností právnej ochrany.

OBSAH
Úvod
1. Učiteľ a jeho osobnosť
1.1 Primerané posúdenie reality
1.2 Snaha po sebapoznaní
1.3 Tvorivosť a iniciatíva učiteľa
1.4 Schopnosť vytvárať pozitívne citové väzby
1.5 Morálne nároky na osobnosť učiteľa
1.6 Odolnosť proti záťaži
1.7 Zmysel pre humor a zodpovednosť
1.8 Schopnosť optimálnej komunikácie
2. Status učiteľa
3. Aktuálne problémy učiteľov v Slovenskej republike
3.1 Profesijné kompetencie učiteľa
3.2 Časté legislatívne zmeny
3.3 Medzinárodné dokumenty
3.4 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.5 Spolupráca rodiny a školy
3.6 Nárast interpersonálnych problémov v školách
3.7 Nedisciplinované správanie žiakov
4. Ochrana osobnosti fyzickej osoby, ochrana názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby
4.1 Vznik a charakter ochrany osobnosti fyzickej osoby
4.2 Vznik a charakter ochrany názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby
4.3 Neoprávnené zásahy do osobnosti fyzickej osoby, do názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby
5. Učiteľ
5.1 Ochrana osobnosti učiteľa
5.2 Neoprávnené zásahy do dobrého mena učiteľa
6. Škola
6.1 Škola, názov školy a dobrá povesť školy
6.2 Neoprávnené zásahy do názvu školy alebo do dobrej povesti školy
7. Právna ochrana pri neoprávnených zásahoch do dobrého mena učiteľa, do názvu alebo dobrej povesti školy
7.1 Ochrana podľa Občianskeho zákonníka
7.2 Ochrana podľa Obchodného zákonníka
7.2.1 Neoprávnené užívanie obchodného mena
7.2.2 Nekalá súťaž
7.3 Ochrana podľa Tlačového zákona
7.3.1 Právo na opravu
7.3.2 Právo na odpoveď
7.3.3 Právo na dodatočné oznámenie
7.4 Ochrana podľa Zákona o vysielaní
7.4.1 Právo na opravu
7.5 Ochrana podľa Zákona o priestupkoch
7.6 Ochrana podľa Trestného zákona
7.7 Dokazovanie v sporoch
7.8 Mimosúdna ochrana
7.9 Náklady na právnu ochranu